แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


28 ก.ค. 62

โครงการสร้างความดีด้วยใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้นำกลุ่มจิตอาสาพระราชทานและชาวชุมชน มาร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดในซอยยอดเสน่ห์ ทางขึ้นเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ด้วยจิตสำนึกในการทำควาใดีด้วยใจ เนื่องในวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้มีมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา๔๕ เป็นผู้ให้การสนับสนุน
11 ก.ค. 62

กิจกรรม มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เดือนกรกฎาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
21 มิ.ย. 62

การดำเนินการจัดสร้างลานเวียนเทียนพระใหญ่

เป็นการจัดสร้างลานเวียนเทียนให้สมบูรณ์ จากที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว