บวชพระเพื่อพ่อประจำปี 2561

บวชพระเพื่อพ่อประจำปี 2561 โดยท่านพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ (พระอาจารย์เติม) เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เจ้าคณะตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในการปลงผมนาคในช่วงเช้า

บวชพระเพื่อพ่อประจำปี 2560

บวชพระเพื่อพ่อประจำปี 2560 โดยท่านพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ (พระอาจารย์เติม) เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เจ้าคณะตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ย้อนกลับ