ท่านผู้พิพากษาและคณะได้ร่วมปลูกป่าไว้เป็นที่ระลึก

ท่านผู้พิพากษา เอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต และคณะได้ร่วมปลูกป่าไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ท่านได้ขึ้นมาสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี โดยได้รับการต้อนรับจากนายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด


ย้อนกลับ