11 พ.ย. 62

โรงทานลอยกระทง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดโรงทานบริการอาหารแก่ประชาชนในงานประเพณีลอยกระทง จัดโดยเทศบาลตำบลฉลอง บริเวณสะพานป่าหล่าย อำเภอเมือง ภูเก็ต
8 พ.ย. 62

บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา

วิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ไปนำสวดมนต์เช้าก่อนเข้าเรียน และฝึก 'การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผ่เมตตาจิต' พร้อมกับบรรยายธรรมเรื่องพรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔
31 ต.ค. 62

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนมากราบสักการะพระใหญ่

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต(ยืนกลาง)และคณะ มากราบสักการะพระใหญ่และร่วมทำบุญหินอ่อนประดับ 'บันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง' โดยมีผู้บริหารพุทธอุทยานฯ ให้การต้อนรับ
27 ต.ค. 62

กฐินพระใหญ่ ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม มีพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ประธานฝ่ายฆราวาส พระปลัดประดิษฐ์ มณิจนฺโท เจ้าคณะตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และคุณสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองร่วมงาน
22 ต.ค. 62

สนับสนุนโรงพยาบาลฉลอง

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕(ยืนซ้ายสุด) ส่งรถแบคโฮและคนงานเข้าปรับพื้นดินหน้าอาคารหลักโรงพยาบาลฉลอง เนื้อที่ราว 1 ไร่ เพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาล ถ่ายภาพร่วมกับนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต(ยืนกลาง)
21 ต.ค. 62

กฐินสามัคคี ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และชาวชุมชนในท้องที่ ใคร่ขอกราบเรียนและนิมนต์พระสงฆ์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8 ถึง 12 นาฬิกา
20 ต.ค. 62

ช่วยน้ำท่วมอีสาน ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับภาคราชการ ภาคประชาสังคมจิตอาสา โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง อันเป็นการสืบสานแนวทางราชประชาสมาสัยตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ มายังรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน นำสิ่งของจำเป็นส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึงกลางเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 เที่ยวรถบรรทุก น้ำหนักรวม 38 ตัน ทั้งนี้ ได้จัดรถข้ามแดนส่งสิ่งของเข้าไปช่วยชาวเมียนมาร์ซึ่งเกิดน้ำท่วมก่อนหน้าไทยด้วย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562
13 ต.ค. 62

ตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์จำพรรษา

พุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พุทธอุทยาน ยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เนื่องในประเพณีวันออกพรรษาประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังเสด็จไปจำพรรษาเพื่อเทศน์โปรดพุทธมารดา ครั้งทรงตรัสรู้แล้วในพรรษาที่ 7(คำเต็มของ‘เทโว’ คือ ‘เทโวโรหณะ’ แปลว่า ลงจากเทวโลก หรือสวรรค์นั่นเอง) อนึ่ง มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จะจัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 62 ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ อันเป็นงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาหลังออกพรรษา(ช่วงกฐินกาล) ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนสามารถรับผ้ากฐินมานุ่งห่มได้ จึงใคร่ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงานในวันดังกล่าวนี้
8 ต.ค. 62

มอบสิ่งของหลังน้ำลด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับหน่วยมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ศูนย์เด็กเล็กอำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความขาดแคลนหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย
4 ต.ค. 62

โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำคณะร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-5 ณ ห้องประชุมรพ.วชิระภูเก็ต ในการนี้ ได้รับคำขอบคุณในนามของกระทรวงจากท่านรมต. ในการอนุเคราะห์เงินทุนและดำเนินงานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินของรพ โดยหลังการประชุมได้เดินชมห้องดังกล่าวเป็นเวลาพอสมควร
1 ต.ค. 62

ผู้ต้องขังถือศีลกินผัก

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดงานถือศีลกินผัก ครั้งที่ 19 โดยศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยและศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งร่วมสนับสนุนอาหารเจตลอด 9 วัน มีผู้ต้องขังชายหญิง 200 คนสมัครเข้าร่วม ในพิธีเปิดงานวันนี้ สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ได้นำสวดมนต์ระลึกคุณพระรัตนตรัยและฝึกอบรมสมาธิแก่ผู้ต้องขัง พร้อมมอบวารสารแสงพระธรรม ฉบับที่มีบทความเกี่ยวกับการทานมังสวิรัติให้ห้องสมุดเรือนจำ 5 ฉบับ หรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯและบรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม บรรยายเรื่องภูมิปัญญาโบราณและศาสนาต่างๆใช้อาหารและการงดอาหารเพื่อสุขภาพ,กำเนิดการถือศีลกินผักในภูเก็ต,พุทธศาสนากับอาหารมังสวิรัติ และชาวพุทธกับอาหารมังสวิรัติ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ริเริ่มงานถือศีลกินผักแก่ผู้ต้องขังเรือนจำภูเก็ตในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักทุกปีมาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ไร้อิสรภาพได้ร่วมกิจกรรมสำคัญที่สุดของจังหวัดซึ่งสืบทอดมาราว 200 ปี
28 ก.ค. 62

โครงการสร้างความดีด้วยใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้นำกลุ่มจิตอาสาพระราชทานและชาวชุมชน มาร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดในซอยยอดเสน่ห์ ทางขึ้นเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ด้วยจิตสำนึกในการทำควาใดีด้วยใจ เนื่องในวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้มีมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา๔๕ เป็นผู้ให้การสนับสนุน
11 ก.ค. 62

กิจกรรม มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เดือนกรกฎาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
21 มิ.ย. 62

การดำเนินการจัดสร้างลานเวียนเทียนพระใหญ่

เป็นการจัดสร้างลานเวียนเทียนให้สมบูรณ์ จากที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
15 พ.ค. 62

เสาพญาครุฑหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะ

เสาพญาครุฑหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะ ที่มีอยู่ที่นี่แห่งเดียวในโลกตัวแลกติดตั้งแล้วเสร็จแล้ว (จากทั้งหมด 32 ตนเมื่อแล้วเสร็จ)
25 ม.ค. 62

มอบสิ่งของเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจเพื่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เอกรัฐหลีเส็น เป็นตัวแทนรับมอบของเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจเพื่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนจากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 จังหวัดภูเก็ตในงานสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์ที่ มรณภาพ จากเหตุก่อการร้ายที่ผ่านมา
5 ม.ค. 62

รวบรวมสิ่งของยังชีพสู่พี่น้องผู้ประสบภัยพายุปาบึก

ด้วยความร่วมมือในการจัดบรรจุจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง และจัดนำส่งโดยขบวนรถของมูลนิธิ จนถึงมือผู้ประสพภัย
22 พ.ย. 61

ขอเชิญเข้าร่วม บรรพชาอุปสมบท โครงการ 'บวชพระเพื่อพ่อ'

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 ขอเชิญเข้าร่วม บรรพชาอุปสมบท โครงการ 'บวชพระเพื่อพ่อ'
1 พ.ย. 61

ถวายผ้าไตร 15 ชุด

ถวายผ้าไตร 15 ชุด เพื่อนำไปบวชที่จังหวัดพังงา พระอาจารย์ดวงดี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
20 ต.ค. 61

โครงการบวชเนกขัมมะประจำปี

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะประจำปี เมื่อวันที่ 20-27 ตุลาคม 2561
13 ต.ค. 61

พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและพลตำรวจจัตวา บุญมี แสงคำโยง อธิบดี กรมจเรกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(พระใหญ่เมืองภูเก็ต)พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคเงินซื้อหินอ่อนเพื่องานประดับองค์พระและบันไดทางขึ้นองค์พระใหญ่ด้วยความศรัทธา
10 ต.ค. 61

ปรับปรุงถนน

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงถนน เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสักการะ บูชาพระใหญ่เมืองภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี
10 ต.ค. 61

ถวายมื้อเพลแด่ภิกษุณี

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้นี้มีโอกาสถวายมื้อเพลแด่ภิกษุณีจากประเทศเวียตนาม ที่ขึ้นมานมัสการพระใหญ่
9 ต.ค. 61

โครงการถือศีลกินผักเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18

วันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ต้องขังสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยทั้งชายและหญิง จำนวน 200 คน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต การปลูกฝังทัศนะที่ดี และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงการพัฒนาพฤตินิสัย แผนยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม
27 ก.ย. 61

พิธีเปิดและส่งมอบห้องปฏิบัติดนตรีไทยโรงเรียนบ้านฉลอง

วันที่ 27 กันยายน 2561 พิธีเปิดและส่งมอบห้องปฏิบัติดนตรีไทยโรงเรียนบ้านฉลอง โดยมูลนิธิเป็นผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงจนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
10 ส.ค. 61

ส่งมอบสิ่งของรับบริจาคเพื่อส่งมอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ส่งมอบสิ่งของรับบริจาคของศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 ก.ค. 61

ชาวบ้านหมู่บ้านละม้าย มาปฏิบัติธรรมและทัศนะศึกษา

วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ชาวบ้านหมู่บ้านละม้าย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 34 ท่าน มาปฏิบัติธรรมและทัศนะศึกษา ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต)
15 มิ.ย. 61

ส่งตัวแทนไปเยี่ยมเยียนชาวมุสลิม จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 พระภิกษุสงฆ์ และคณะ เดินทางไปเป็นตัวแทนมอบผ้าโสร่งหญิง – ชายกับผู้สูงอายุ จำนวน 50 ผืน และได้แสดงความยินดีในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ
28 พ.ค. 61

บริจาคเก้าอี้แก่โรงเรียนบ้านฉลอง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บริจาคเก้าอี้ 100 ตัวพร้อมสื่อการเรียนแก่โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต
27 พ.ค. 61

โครงการ 'ปลูกป่า 4 ภาค ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา' ครั้งที่ 4

อาทิตย์ 27-28 พฤษภาคม 2561
23 พ.ค. 61

ร่วมบริจาคเงิน 63,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ร่วมบริจาคเงิน 63,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
18 พ.ค. 61

คณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบอินทผลัมให้ชาวไทยมุสลิม

คณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45 (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) มอบอินทผลัมให้แก่ชาวไทยมุสลิมในวันละศีลอดเดือน 'รอมฎอน' โดยมีพ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.เกาะยาวเป็นตัวแทนเป็นผู้นำไปมอบให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม