14 ส.ค. 63

รู้จักศาลเยาวชน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดรถบริการรับส่งนักเรียนจำนวน 35 คน จากโรงเรียนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ไปทัศนศึกษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและชมนิทรรศการของศาลฯ

14 ส.ค. 63

ปลูกไม้วันแม่

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลฯ และคณะเยาวชนที่ต้องคดี จัดกิจกรรมปลูกหน่อต้นสัก จำนวน 12 ต้น และโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นหมากกว่า 100 เมล็ดด้วยการยิงง่ามหนังสติ๊ก เพื่อปลูกสำนึกรักษ์ธรรมชาติอย่างรื่นรมย์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ให้การต้อนรับ

10 ส.ค. 63

ถวายไตรจีวร

กองพันทหารปืนใหญ่ฯ ที่ 2 ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ถวายไตรจีวรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมโชค เสาร์ศรีอ่อน ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส ประสานการรับไตรจีวรและบาตรจำนวน 10 ชุดจากมูลนิธิฯ เพื่อมอบแก่พุทธบริษัทในจังหวัด

30 ก.ค. 63

ปลียอดศาลหลักเมือง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางวันดี วุ่นซิ้ว ภริยา เดินทางมาทำพิธีอัญเชิญปลียอดคอนกรีต สูง 193 ซม.ขึ้นประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมืองภูเก็ต โดยมีนายอำเภอถลาง โยธาธิการจังหวัด ผอ.จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดร่วมพิธี ในการนี้นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผู้สนับสนุนการก่อสร้าง นำเจริญพระพุทธมนต์เข้าสู่พิธีในเวลา 9:55 นาฬิกา ประจวบกับพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือท้องฟ้าในช่วงเวลานั้น

14 ก.ค. 63

ธรรมทาน

สุพจน์ นักพิณพาทย์ กรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) นำหนังสือพุทธธรรม (โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-ป.อ.ปยุตฺโต) วารสารแสงพระธรรม (8 ฉบับ) และหนังสือสารคดีและธรรมะต่างๆของมูลนิธิฯ รวม 14 เล่ม จำนวน 5 ชุด ไปมอบให้พ.อ.หญิง จิตฤดี บุญไพจิตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ ตามที่แจ้งความประสงค์มา เพื่อแจกจ่ายยังหน่วยต่างๆต่อไป

10 ก.ค. 63

ณ ถ้ำพระญานาคราช

พระอาจารย์วิเชียร สุทฺธิญาโณ (82 ปี 20 พรรษา) เจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำพระญานาคราช ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด พังงา ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างเมรุชั่วคราวเพื่องานฌาปนกิจวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ โดยพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ถวายปัจจัยร่วมสร้าง 20,000 บาท

5 ก.ค. 63

เข้าพรรษาพระใหญ่

พุทธศาสนิกชนชาวไทยและแรงงานต่างชาติสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องวันเข้าพรรษา 5-6 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทางมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ได้หล่อเทียนพรรษาถวายหมู่สงฆ์ที่พำนักอยู่เพื่อใช้ในช่วงพรรษา

30 มิ.ย. 63

ความรู้สู่ความพร้อม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดอบรมใหญ่พนักงานเพื่อเติมเต็มความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาที่จะขึ้นไปสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขสูงสุด โดยเชิญคณะวิทยากรและนายแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีล่ามสรุปเป็นภาษาพม่าด้วย ในการนี้ผู้บริหารมูลนิธิฯได้พาคณะชมมาตรการป้องกัน-คัดกรองผู้จะเข้าไปภายในพุทธอุทยานฯ ได้แก่ สแกนคิวอาร์โค้ด ตรวจวัดอุณหภูมิ การผ่านตู้ฆ่าเชื้อ บริการเจลล้างมือ ป้ายแนะนำต่างๆ และเส้นเว้นระยะห่างบนพื้นและม้านั่ง รวมทั้งนิมนต์พระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าผู้ดูแลพระสงฆ์ที่พำนักอยู่มาให้พรพนักงาน และมีการเจริญสมาธิปิดท้าย

26 พ.ค. 63

ช่วยชาวนครฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ชรา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 มาจากคุณประเสริฐ เขียวภักดี อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช จึงได้จัดหาสิ่งของจำเป็นพร้อมกับแจ้งไปยังทีมงานร่วมจิตร่วมใจช่วยต้านโควิด 19 ที่กรุงเทพฯ ดำเนินการโดยมล.อนุพร เกษมสันต์ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือยังหมู่ 1-12 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา 92 ราย และที่หมู่ 1-12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ 240 ราย รวมผู้ได้รับความช่วยเหลือ 332 ราย

23 พ.ค. 63

ร่วมศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทีมงานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยอดิศร สวัสดี ผช.หน.ศูนย์ฯ นำถุงยังชีพไปแจกประชาชนที่แจ้งขอรับในเขตอำเภอเมือง(ชุมชนหลังบริษัทอนุภาษและบุตร) และอำเภอถลาง(เช่น แคมป์คนงานย่านอบต.ศรีสุนทร แคมป์คนงานย่านวัดเทพกระษัตรี ย่านอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ชุมชนคลองเสน่ห์โพธิ์ ชุมชนย่านป่าครองชีพ พรุสมภาร) รวม 14 จุด

21 พ.ค. 63

ช่วยนักเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ และทีมงานพระใหญ่เมืองภูเก็ต ร่วมกับอดิศร สวัสดี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำชุดนักเรียนไปมอบให้แก่เด็กชายสิทธิพงษ์ วาดโรงภัทร นักเรียนโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ที่บ้านเช่าย่านซอยโหนทรายทอง ตำบลรัษฎา และเมื่อพบว่ามีผู้พิการที่บ้านจึงประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด เพื่อทำบัตรผู้พิการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยังได้จัดถุงยังชีพมาแจกให้ในชุมชนก่อนหน้านี้แล้ว

20 พ.ค. 63

สามประสาน(3)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ภาคเอกชน-ราชการ-องค์กรประชาสังคม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันแจกถุงยังชีพ ข้าวกล่อง และเงินสด แก่ชาวภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด-19 จำนวน 700 คน ณ บริเวณลานของศูนย์ฯ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในการแจก ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนที่มามีจำนวนมากกว่าสิ่งของที่เตรียมไว้กว่าร้อยคน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตจึงแจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้รับ ให้เก็บบัตรคิวไว้เพื่อไปรับสิ่งของแจกได้ที่ สภ.วิชิตพรุ่งนี้ทุกคน

12 พ.ค. 63

ล้างด่าน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดย พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูลปุณยศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะจิตอาสามูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต) และสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ต 95 MHz ทำความสะอาดพื้นบริเวณด่านท่าฉัตรไชย เพื่อรองรับประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตเดินทางเข้าออก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19

2 พ.ค. 63

ร่วมด้วยช่วยวันด่านเปิด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 อันเป็นวันเปิดด่านจังหวัดภูเก็ต(ด่านท่าฉัตรไชย จุดตรวจก่อนข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรไปยังจังหวัดพังงา) ให้ผู้ที่อยู่ในภูเก็ตเดินทางกลับจังหวัดตัวเองหรือจุดหมายได้เป็นวันที่สอง สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำข้าวกล่อง 500 กล่องไปมอบให้พ.ต.อ.ปริญญา ตัณฑสุวรรณ ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มารอการดำเนินการ โดยมีผู้ใจบุญจากพื้นที่ตำบลป่าคอก อำเภอถลางนำอาหารเพื่อจะแจกเช่นเดียวกันแต่ยังเข้าไปไม่ได้ จึงได้ร่วมเข้าไปมอบพร้อมกัน

29 เม.ย. 63

สามประสาน(2)

วันที่ 29 เมษายน 2561 ภาคเอกชน-ราชการ-องค์กรประชาสังคม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และมูลนิธิจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ร่วมกันแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ชาวภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด-19 ณ บริเวณลานของศูนย์ฯ

28 เม.ย. 63

สามประสาน

วันที่ 28 เมษายน 2561 ทีมมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของวิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในท้องที่ นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเพื่อนำไปมอบให้คนชราและผู้ป่วยติดเตียงที่เกาะมะพร้าว แล้วเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านบางคู รวมทั้งภายในหมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เดนโฮม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง

21 เม.ย. 63

ช่วยพม่าตกสำรวจ

วันที่ 21 เมษายน 2561 ทีมมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และทีมสถานีวิทยุเสียงสามยอด ได้ออกแจกถุงยังชีพแก่กลุ่มแรงงานพม่าตกสำรวจซึ่งพักอาศัยในซอยข้างโชว์รูม Mitsubishi ถนนแม่หลวน ที่แจ้งผ่านสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ตรีพอร์ต FM 95.0 MHz ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 ขึ้นเพื่อเสริมการช่วยเหลือแก่บุคคลและชุมชนที่ต้องการ ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือทราบว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทรแจ้งแก่ศูนย์ฯได้ที่เบอร์ 076 604309; 089-9099909

13 เม.ย. 63

ช่วยยังชีพ

วันที่ 13 เมษายน 2561 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ได้ออกแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆที่แจ้งผ่านสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ตรีพอร์ต FM 95.0 MHz ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ทุพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กขาดนม ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 076 604309; 089-9099909 อนึ่ง ทางศูนย์ฯและเครือข่ายพันธมิตรจะได้ออกทำการเชิงรุกสำรวจความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

7 เม.ย. 63

เพื่อชาวบางชีเหล้า

วันนี้ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำความจุ 12,000 ลิตรไปขอรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ไปเติมถังเก็บของประชาชนในหมู่บ้านณัฐกมล ซอยบางชีเหล้า ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ซึ่งประสบภาวะแล้งน้ำ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยทำการช่วยเหลือได้วันละประมาณ 6 เที่ยว

7 เม.ย. 63

น้ำเพื่อวชิระ

รถบรรทุกน้ำมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) นำน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 12,000 ลิตรไปบรรจุถังเก็บใต้ดิน ณ บริเวณก่อสร้างสถานตรวจคัดกรองผู้ป่วยชั่วคราวหน้าโรงพยาบาลวชิระ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

6 เม.ย. 63

ช่วยเหลือผู้ชรา

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ร่วมกับเทศบาลตำบลฉลอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ชรา เพื่อบรรเทาความยากลำบากในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563

31 มี.ค. 63

ความรู้สู้โควิด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของจังหวัดภูเก็ตและสันต์ วรรณวิชัยกุล นักประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ได้มอบรถพร้อมพลขับและเครื่องเสียงให้สันต์ออกแจ้งข้อมูลความรู้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆของภูเก็ตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน(8 เมษายน 2563 และยังดำเนินการต่อ) ได้แก่ คำสั่งหรือประกาศของทางจังหวัด โรคโควิด-19 วิธีปฏิบัติเพื่อสุขอนามัย อั๊ปเดตสถานการณ์ ฯลฯ เพื่อความเข้าใจ ความร่วมมือ และคลายความกังวลของประชาชน

29 มี.ค. 63

แจกสเปรย์

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยบรรจุหลอดสเปรย์แจกพนักงาน นักท่องเที่ยว และผู้ที่ขึ้นไปสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี-พระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ขอรับได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ อาคารธรรมศาลา

18 มี.ค. 63

สุขภาพสร้างภูมิ

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย สำหรับการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่ทุกคน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด คณะทำงานพระใหญ่เมืองภูเก็ตได้จัดออกกำลังกายทุกเช้า 8:30 นาฬิกา ทั้งนี้ ยังได้ทำความเข้าใจให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การเกิดเชื้อโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยพนักงาน และให้บริการเจลทำความสะอาดมือตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

15 มี.ค. 63

น้ำหน้าแล้ง

เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนชาวภูเก็ตในช่วงหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ขาดแคลนและแจ้งเข้ามา โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ได้ไปยังตำบลรัชดา ซอยกิ่งแก้ว 3,5,11 และ 12 หมู่บ้านณัฐกมล กู้กู และหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซอย 1-4,7 และ 56

8 มี.ค. 63

รถวัด

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ถวายรถยนต์พร้อมเครื่องขยายเสียงติดตั้งแด่พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เพื่อใช้ในกิจของวัด

2 มี.ค. 63

ศาลาพระประจำโรงเรียน

ตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ไปร่วมพิธีวางเสาเอกศาลาประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง พระประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งในการนี้ มูลนิธิฯ ปวารณาเป็นผู้สนับสนุนค่าก่อสร้างหลัก เป็น 1 ในโครงการ “ชวนโยมเข้าวัด สมานฉันท์ รักษาถิ่นชายแดนใต้” ที่มูลนิธิฯกำลังดำเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง

1 มี.ค. 63

งานพหุวัฒนธรรม

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา รับนิมนต์จากผู้นำศาสนาอิสลามในท้องถิ่น ไปร่วมงานรวมใจบริจาคบูรณะมัสยิดอีบาดัต บ้านสาเมาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ นราธิวาส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยท่านเจ้าคุณได้บริจาคปัจจัยแก่มัสยิดในการนี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านได้ชวนตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ซึ่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนประชุมชลธารา ให้ไปร่วมงานที่มัสยิดนี้กับท่าน ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมผู้ดำเนินโครงการพหุวัฒนธรรม“ชวนโยมเข้าวัด สมานฉันท์ รักษาถิ่นชายแดนใต้” อนึ่ง ท่านเจ้าคุณเป็นพระเถระผู้เป็นที่นับถือศรัทธาของชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่า รวมถึงชาวมาเลเซียจำนวนไม่น้อยมายาวนาน ถือเป็นเสาหลักหนึ่งของความมั่นคงทางวัฒนธรรมเพื่อความผาสุกของประชาชน

1 มี.ค. 63

ร่วมสร้างตึกสูติฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต มอบเงิน 10,000 บาท แก่มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผ่านสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซึ่งมูลนิธิฯ ก็ได้สนับสนุนการปรับปรุงเพิ่งแล้วเสร็จไป

29 ก.พ. 63

คลีนวชิระ

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถบรรทุกน้ำพร้อมหน่วยทำความสะอาดพื้นถนนใกล้อาคารบริเวณก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะทำการเป็นระยะจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น

28 ก.พ. 63

ดินสู่ดิน

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำเศษดินที่ขุดปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทยอยไปมอบให้โรงเรียนบ้านฉลอง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะใช้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

24 ก.พ. 63

แจกน้ำช่วยประชาหน้าแล้ง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชนที่ขาดแคลนและแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามา โดยในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ไปบริการแก่ชาวชุมชน ซ.กุหลาบ ม.2 ต.รัษฎา, ม.ธารทอง(ตรงข้ามโรงไฟฟ้า ถ.เทพกระษัตรี), ห้างโรบินสัน, ซ.กิ่งแก้ว 3, ชาวบ้าน ม.6 ต.รัษฎา, ย่านสะพานเกาะสิเหร่, ม.ลัดดาแลนด์ ซ.แม่ขำ ทั้งนี้ ได้ใช้น้ำจาก‘สวนลอยฟ้า’ ซ.กลุ่มยาง ของสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในแปลงพืชผักสำหรับพระสงฆ์สามเณร โรงทานอาหารเจ และผู้ปฏิบัติงานบนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด รวมทั้งเป็นน้ำใช้เพื่อกิจกรรมและนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนเขา และยังได้รับอนุเคราะห์จากแหล่งน้ำสำรองของทางจังหวัด รวมทั้งมูลนิธิฯจัดซื้อเพิ่มเติมจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24 ก.พ. 63

คณะศรัทธาอิตาลี

คณะผู้ศรัทธาชาวอิตาลี 18 คน มานมัสการพระใหญ่ รับพรพระภิกษุ ถวายสังฆทาน และฝึกกรรมฐานพัฒนาจิตด้วยวิธี '7 นาทีสร้างสุขและแผ่เมตตาจิต' กับวิทยากรมูลนิธิฯ ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เมื่อเย็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

23 ก.พ. 63

ตึกสูติ นรีเวชใหม่

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำคณะสถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ก่อสร้าง กรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประชุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสูติ-นรีเวชใหม่ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต คุณสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผอ. พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมช่อมวง ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทั้งนี้ มูลนิธิฯยินดีสนับสนุนงบประมาณการออกแบบและก่อสร้างราว 25 ล้านบาท เริ่มลงมือดำเนินการมาตั้งแต่วันที่รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการจากทางโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งทรุดโทรมและคับแคบ ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น โดยจะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ประมาณ 6,500 ตร.ม.

23 ก.พ. 63

ชาว มข ร่วมทำบุญ

ชาวคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต-พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี โดยการนำของคุณเรวัต จินดาพล(ใส่แว่นตายืนกลาง) พร้อมมอบเงิน 1 แสนบาทแก่คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เพื่อร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่ฯ และสมทบทุนสร้างอาคารสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งมูลนิธิฯกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

15 ก.พ. 63

บวชเณรเพื่อแม่ ‘63

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จะจัดงานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน “บวชเณรเพื่อแม่” ประจำปี 2563 ในเช้าวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และพระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม โดยสามเณรและพระพี่เลี้ยงจะพำนัก ปฏิบัติกิจ อบรมปฏิบัติธรรม ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และลาสิกขาวันที่ 20 เมษายน 2563

ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาบวชในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความรู้ในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครบวชได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 891 3827

13 ก.พ. 63

ผู้ต้องขังแรกรับ

เช้าวันนี้ คณะวิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำโดยสุพร วนิชกุล ไปบรรยายธรรมเรื่อง“อยู่ให้เป็นเย็นให้พอ” นำสวดมนต์ แผ่เมตตาจิต สร้างกิจกรรมธรรมนันทนาการ และอบรมสมาธิแบบเคลื่อนไหว แก่ผู้ต้องขังใหม่ชาย 450 คน ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ในโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขัง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00 นาฬิกา

8 ก.พ. 63

มาฆบูชา 2563

หมู่สงฆ์พำนัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นำโดยพระปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์ คณะทำงานพุทธอุทยานฯ พนักงานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำโดยคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ และสาธุชนที่ขึ้นไปสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี-พระใหญ่เมืองภูเก็ต ร่วมกันกระทำทักษิณาวรรตรอบองค์พระใหญ่ แล้วนำดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะเป็นพุทธบูชา ในช่วงบ่ายวันมาฆบูชาประจำปี 2563 อันเป็นวันที่พระบรมศาสดาประกาศหลักธรรมสำคัญ และหลักการปฏิบัติกรณียกิจของพุทธบุตรแด่ที่ประชุมอรหันตสาวก 1,250 รูป หลังทรงตรัสรู้ 9 เดือน

8 ก.พ. 63

เศียรพญานาค

ช่างผู้ชำนาญงานประติมากรรมหินทำการประกอบเศียรพญานาค ณ เชิงบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ชุดที่ 2 สำเร็จเรียบร้อย ช่วงบ่ายของวันอันตรงกับวันมาฆบูชาของปีนี้ ทั้งนี้ เศียรพญานาคหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะนี้แกะสลักขึ้นเป็น 3 ชิ้นส่วน รวมความสูง 4.35 เมตร น้ำหนักรวมประมาณ 8 ตัน

7 ก.พ. 63

บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 3

ประกอบ รัตนาวดี วิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ไปนำนักเรียนสวดมนต์เช้าทำนองสรภัญญะพร้อมคำแปลก่อนเข้าเรียน และฝึก“การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผ่เมตตาจิต” พร้อมกันนั้น หรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการมูลนิธิฯ และบรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม บรรยายความรู้เรื่อง “มาฆบูชา วันแห่งกองทัพธรรม” ที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต

30 ม.ค. 63

ติดตั้งกล้อง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดหาและติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อสนับสนุนงานจราจรและตรวจสอบอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวิชิต ภายใต้ผู้กำกับ พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี บริเวณถนนเจ้าฟ้าสวนหลวง 2 จุด และซอยเทพอนุสรณ์ 1 จุด

26 ม.ค. 63

แจกหน้ากากอนามัย

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ แจกหน้ากากอนามัย(Hygienic Mask) แก่นักท่องเที่ยวและทุกคนที่ขึ้นไปยังพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตรงจุดรับผ้าสุภาพสตรีบริเวณป้อมยามทางเข้า

24 ม.ค. 63

พระเถระเมียนมา

พระอาจารย์ Ashin Ottamathara จาก Thabarwa Nature Center พระเถระผู้ทรงคุณแห่งประเทศเมียนมา พร้อมคณะมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี โดยคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ อาราธนานำชมและบรรยายสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ สานุศิษย์และผู้ติดตามประมาณ 40 คน เดินทางล่วงหน้ามาขอเข้าพัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ก่อนจะเดินทางกลับประเทศเมียนมา

24 ม.ค. 63

พุทธบริษัทชาวจีน

คณะพุทธบริษัทจากประเทศจีน นำโดยพระภิกษุ(นิกายมหายาน) 1 รูป และพุทธศาสนิกชนกลุ่มใหญ่ เดินทางมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต และขออนุญาตประกอบพิธีทางศาสนาช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 ณ ธรรมศาลา ในคืนวันที่ 24 มกราคมด้วย ในการนี้ หมู่สงฆ์ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเจริญพุทธมนต์แผ่เมตตาจิตแด่เพื่อนสหธรรมิกชาวจีนและสรรพสัตว์ให้มีสติปัญญาแก้และป้องกันภัยนานา

17 ม.ค. 63

สนับสนุนงานจราจร

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ มอบเครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้ง ณ ตู้บริการจราจร บริเวณแยกวัดเทพนิมิตร ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก โดยการประสานของ พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.วิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

14 ม.ค. 63

ธรรมะรักษาใจ

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะพระสังฆาธิการจังหวัดภูเก็ต สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ ประชุมโครงการ “ธรรมะรักษาใจ เยี่ยมคนไข้ให้กำลังใจคนป่วย” ณ ห้องประชุมวัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) เพื่อแถลงรายละเอียดและร่วมวางแผนการดำเนินงาน โดยเชิญตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เข้าร่วมในฐานะภาคประชาสังคมผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ

11 ม.ค. 63

วันเด็กแห่งชาติ

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมออกร้านบริการอาหารว่างและของขวัญแก่ผู้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ (ข้าวต้มมัด 700 มัด.โดนัท+เค้กกล้วยหอม+บราวนี่ คละกัน 700 ชิ้น,ขนมเปี้ยะแปดริ้ว 200 ชิ้น และตุ๊กตาของขวัญ 200 ตัว)

10 ม.ค. 63

เยี่ยมผู้ป่วย

พระปลัดสุริยา ติสาโร เจ้าอาวาสวัดสตูลสันตยาราม ร่วมกับตัวแทนพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำสิ่งของจำเป็นและเงินไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ที่บ้านกาลันบาตู(ท่าส้ม) ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีคุณประพันสิน เตชะกุล สนับสนุนพาหนะและนำทาง

9 ม.ค. 63

เครื่องมือใหม่

(จากซ้าย)นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล(ที่ 2) ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต คุณสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม(ที่ 3) รองผอ. และนพ.วัน กานต์บุญล้อม(ที่ 4) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา นำคุณสุพร วนิชกุล(ที่ 1) ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ และวิศวกร(ที่ 5) ดูพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับการบริจาคจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โดยการประสานของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ ณ ตึกหลวงพ่อแช่ม รพ.วชิระภูเก็ต

31 ธ.ค. 62

สวดมนต์ข้ามปี

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ อาราธนาหมู่สงฆ์ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นำโดยพระปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์ จัดสวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ ลานเวียนเทียนและโถงสวดมนต์ฐานองค์พระใหญ่

28 ธ.ค. 62

ธรรมะล้างพิษ

บ่ายสองโมงวันนี้ คอร์ส ล้างพิษกายใจ ดนตรีบำบัด ธรรมคีตา กิจกรรมเพื่อสุขภาวะของสองวิทยากร อาจารย์รตี นาคาเสถียร(ครูโอ๋) ผู้เชี่ยวชาญดนตรีและพลังงานบำบัด และอาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ ซื่อไพศาล(ครูแจน) นักดนตรีและครูสอนสมาธิแนวคีตา เริ่มต้นขึ้นด้วยเสียงดนตรีแนวธรรมนำสมาธิที่โถงชั้นสอง อาคารบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด มีผู้ร่วมอบรมราวสี่สิบ โดยเป็นการจัดขึ้น ณ พุทธอุทยานฯเป็นครั้งที่สองในปีนี้ คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ กล่าวต้อนรับ อนุโมทนา และแนะนำสถานที่พอสังเขป กิจกรรมมีจนถึงวันพรุ่งนี้(29 ธันวาคม 2562)

ผู้สนใจ กรุณาเข้าไปที่ Facebook : Sound Healing Club Phuket

23 ธ.ค. 62

เพื่อประชาชน

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ส่งมอบป้ายผู้สนับสนุนการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ซึ่งจะเป็นห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

23 ธ.ค. 62

เครื่องมือแพทย์วชิระภูเก็ต

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเครื่องมือแพทย์ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคหลอดเลือดดีเอชเอมูลค่า 25 ล้านบาท จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ไพจิตร โรจนวานิช ประธานมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โดยการนำเสนอและประสานจากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ในโครงการประชาสังคมโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง ทั้งนี้ สืบต่อจากการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน งบฯ 10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆนี้

18 ธ.ค. 62

เยาวชนบ้านควนสามัคคี

คณะครูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา สุราษฎร์ธานี 170 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาที่ภูเก็ต ได้เข้าสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ตและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด โดยมีวิทยากรประจำพุทธอุทยานฯ แนะนำข้อมูลเบื้องต้น

15 ธ.ค. 62

พระบรมธาตุเจดีย์

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) จำนวน 500 ชุด

11 ธ.ค. 62

เกียรติบัตร

พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง พระอุปัชฌาย์ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่พระนวกะ 9 รูป สามเณร 1 รูป ในวันสิ้นสุดการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “บวชพระเพื่อพ่อ” ประจำปี 2562 ณ อาคารบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด มีพระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และพระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดเกาะลันตา คณะผู้ฝึกอบรม ร่วมอนุโมทนา

9 ธ.ค. 62

จาริกเมืองถลาง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดทัศนศึกษานิมนต์พระนวกะจากพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ซึ่งอุปสมบทในโครงการ “บวชพระเพื่อพ่อ” ณ วัดกิตติสังฆาราม(กะตะ) 9 รูปและสามเณรจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ซึ่งรับการบรรพชาภาคฤดูร้อน ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) 157 รูป ร่วมเดินทางโดยรถบัส 6 คันไปกับคณะพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง รวมประมาณสองร้อยรูป มีครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่คอยดูแล โดยได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง และฟังการบรรยายประวัติศาสตร์วีรสตรีเมืองถลางจากผู้รู้ท้องถิ่น คือ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ผู้รวบรวมกองกำลังและชาวบ้านต้านทานเอาชนะทัพพม่าผู้รุกราน ครั้งสงครามเก้าทัพเมื่อปี 2328 ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เยาวชนได้รำลึกกตัญญุตาธรรมต่อผู้เสียสละปกป้องดินแดนอีกด้วย

4 ธ.ค. 62

157 เมล็ดพันธุ์พุทธะ

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ชั้นมัธยมปีที่ 2 ซึ่งเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จำนวน 157 รูป พร้อมครูและพระพี่เลี้ยง เพื่อมาสักการะและทัศนศึกษาพระใหญ่เมืองภูเก็ตที่พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำการทำสมาธิเบื้องต้น หรินทร์ สุขวัจน์ วิทยากรเล่าเรื่องสามเณรราหุลและอิ๊กคิวซัง และชวนสนทนาเรื่อง “สิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นเณร”

3 ธ.ค. 62

ช่วยชาวบ้าน

หน่วยบรรเทาทุกข์พระใหญ่เมืองภูเก็ตเข้าช่วยซ่อมหลังคาบ้านชำรุด ตามพันธกิจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ในโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหรือมีความเดือดร้อนของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ โดยมีผู้สูงอายุป่วยคนหนึ่ง พิการคนหนึ่ง อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านย่านเขื่อนบางวาด

3 ธ.ค. 62

ช่วยรัฐ

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ สนับสนุนงานสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

30 พ.ย. 62

ถวายความรู้พระนวกะ

หรินทร์ สุขวัจน์ บรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม และผู้จัดรายการวิทยุ “จริงแท้ไม่แน่นอน” สื่อทางธรรมภายใต้มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ บรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะที่บวชเมื่อ 28 พฤศจิกายน และพำนัก ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เรื่อง “สาระสำคัญการบวชระยะสั้น” โดยมีพระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์เป็นประธาน ณ อาคารบันไดแก้ว บันได เงิน บันไดทอง

29 พ.ย. 62

สอบธรรมประจำปี 2562

เช้าวันนี้ คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ รับเชิญไปอ่านคำปราศรัยของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง ในวันเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2562 ที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในฐานะผู้สนับสนุนทุนการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยมีพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง(ธรรมยุต) มาเป็นประธานการสอบ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 98 คน ชั้นโท 89 คน และชั้นเอก 53 คน มีอาจารย์อาคเณ ชูศรี ผู้สอนวิชาพุทธศาสนา ฯลฯ เป็นผู้ดูแลการสอบ ทั้งนี้ ในตอนท้ายคุณสุพรได้แนะนำนักเรียนปฏิบัติสมาธิร่วมกัน

อนึ่ง การศึกษาและสอบธรรมศึกษานี้เพื่อปลูกฝังความเป็นพุทธศาสนิกชนและพลเมืองดี นักเรียนที่ผ่านการสอบนอกจากจะได้รับคะแนนประเมินผลการเรียนแล้ว ยังสามารถแสดงประกาศนียบัตรการสอบนี้ในการสมัครงานเพื่อประกอบวิชาชีพและกิจอื่นได้

28 พ.ย. 62

งานอุปสมบทประจำปี 62 บวชพระเพื่อพ่อ

งานอุปสมบทประจำปี "บวชพระเพื่อพ่อ" โดยวัดกิตติสังฆาราม(กะตะ) และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จำนวน 9 รูป สามเณร 1 รูป โดยมี พล.ต.เชษฐา ตรงดี รอง ผบ.นสศ. ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน

23 พ.ย. 62

แนะนำสาระการบวช

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และคุณหรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษาวิชาการ แนะนำสาระในการบวชเรียนแก่ผู้ผ่านการสมัครบวช 10 คน เพื่อเตรียมตัวเบื้องต้นในงานอุปสมบทประจำปี 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ในการนี้ ได้มอบหนังสือความรู้เกี่ยวกับการบวชในพระพุทธศาสนา ให้นำไปศึกษาแก่ทุกคน

23 พ.ย. 62

ผู้สมัครบวชรับโอวาท

พระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ให้โอวาทผู้สมัครบวช แสดงอานิสงส์การบวช หมู่สงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้สมัครจะเริ่มเข้าพัก ณ ศาลาปฏิบัติธรรม พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เพื่อเตรียมบวชในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้

22 พ.ย. 62

บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา 2

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และคุณประกอบ ศรีรัตนาวดี วิทยากรมูลนิธิฯ บรรยายธรรมและนำสวดมนต์เช้านักเรียนที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

21 พ.ย. 62

ปลูกป่าชายเลน

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดโรงทานบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งและปลูกป่าชายเลนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” ภายใต้ศาลแขวงภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เทศบาลตำบลป่าคลอก ฯลฯ โดยมีผู้ถูกคุมประพฤติอาสาราว 400 คน เยาวชนและประชาชนอาสาในท้องที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1,500 ต้น

11 พ.ย. 62

โรงทานลอยกระทง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดโรงทานบริการอาหารแก่ประชาชนในงาน “ประเพณีลอยกระทง” จัดโดยเทศบาลตำบลฉลอง

8 พ.ย. 62

บรรยายธรรมเพื่อการศึกษา

วิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ไปนำสวดมนต์เช้าก่อนเข้าเรียน และฝึก 'การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผ่เมตตาจิต' พร้อมกับบรรยายธรรมเรื่องพรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔

31 ต.ค. 62

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนมากราบสักการะพระใหญ่

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต(ยืนกลาง)และคณะ มากราบสักการะพระใหญ่และร่วมทำบุญหินอ่อนประดับ 'บันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง' โดยมีผู้บริหารพุทธอุทยานฯ ให้การต้อนรับ

27 ต.ค. 62

กฐินพระใหญ่ ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม มีพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ประธานฝ่ายฆราวาส พระปลัดประดิษฐ์ มณิจนฺโท เจ้าคณะตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และคุณสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองร่วมงาน

22 ต.ค. 62

สนับสนุนโรงพยาบาลฉลอง

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕(ยืนซ้ายสุด) ส่งรถแบคโฮและคนงานเข้าปรับพื้นดินหน้าอาคารหลักโรงพยาบาลฉลอง เนื้อที่ราว 1 ไร่ เพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาล ถ่ายภาพร่วมกับนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต(ยืนกลาง)

21 ต.ค. 62

กฐินสามัคคี ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และชาวชุมชนในท้องที่ ใคร่ขอกราบเรียนและนิมนต์พระสงฆ์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8 ถึง 12 นาฬิกา

20 ต.ค. 62

ช่วยน้ำท่วมอีสาน ‘62

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับภาคราชการ ภาคประชาสังคมจิตอาสา โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลาง อันเป็นการสืบสานแนวทางราชประชาสมาสัยตามพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ มายังรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน นำสิ่งของจำเป็นส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึงกลางเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 เที่ยวรถบรรทุก น้ำหนักรวม 38 ตัน ทั้งนี้ ได้จัดรถข้ามแดนส่งสิ่งของเข้าไปช่วยชาวเมียนมาร์ซึ่งเกิดน้ำท่วมก่อนหน้าไทยด้วย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562

13 ต.ค. 62

ตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์จำพรรษา

พุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พุทธอุทยาน ยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เนื่องในประเพณีวันออกพรรษาประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังเสด็จไปจำพรรษาเพื่อเทศน์โปรดพุทธมารดา ครั้งทรงตรัสรู้แล้วในพรรษาที่ 7(คำเต็มของ‘เทโว’ คือ ‘เทโวโรหณะ’ แปลว่า ลงจากเทวโลก หรือสวรรค์นั่นเอง) อนึ่ง มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จะจัดงานกฐินสามัคคีประจำปี 62 ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ อันเป็นงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาหลังออกพรรษา(ช่วงกฐินกาล) ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนสามารถรับผ้ากฐินมานุ่งห่มได้ จึงใคร่ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงานในวันดังกล่าวนี้

8 ต.ค. 62

มอบสิ่งของหลังน้ำลด

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับหน่วยมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ศูนย์เด็กเล็กอำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความขาดแคลนหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย

4 ต.ค. 62

โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำคณะร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-5 ณ ห้องประชุมรพ.วชิระภูเก็ต ในการนี้ ได้รับคำขอบคุณในนามของกระทรวงจากท่านรมต. ในการอนุเคราะห์เงินทุนและดำเนินงานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินของรพ โดยหลังการประชุมได้เดินชมห้องดังกล่าวเป็นเวลาพอสมควร

1 ต.ค. 62

ผู้ต้องขังถือศีลกินผัก

เรือนจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดงานถือศีลกินผัก ครั้งที่ 19 โดยศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยและศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งร่วมสนับสนุนอาหารเจตลอด 9 วัน มีผู้ต้องขังชายหญิง 200 คนสมัครเข้าร่วม ในพิธีเปิดงานวันนี้ สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ได้นำสวดมนต์ระลึกคุณพระรัตนตรัยและฝึกอบรมสมาธิแก่ผู้ต้องขัง พร้อมมอบวารสารแสงพระธรรม ฉบับที่มีบทความเกี่ยวกับการทานมังสวิรัติให้ห้องสมุดเรือนจำ 5 ฉบับ หรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯและบรรณาธิการวารสารแสงพระธรรม บรรยายเรื่องภูมิปัญญาโบราณและศาสนาต่างๆใช้อาหารและการงดอาหารเพื่อสุขภาพ,กำเนิดการถือศีลกินผักในภูเก็ต,พุทธศาสนากับอาหารมังสวิรัติ และชาวพุทธกับอาหารมังสวิรัติ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ริเริ่มงานถือศีลกินผักแก่ผู้ต้องขังเรือนจำภูเก็ตในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักทุกปีมาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ไร้อิสรภาพได้ร่วมกิจกรรมสำคัญที่สุดของจังหวัดซึ่งสืบทอดมาราว 200 ปี

28 ก.ค. 62

โครงการสร้างความดีด้วยใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้นำกลุ่มจิตอาสาพระราชทานและชาวชุมชน มาร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดในซอยยอดเสน่ห์ ทางขึ้นเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ด้วยจิตสำนึกในการทำควาใดีด้วยใจ เนื่องในวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้มีมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา๔๕ เป็นผู้ให้การสนับสนุน

11 ก.ค. 62

กิจกรรม มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เดือนกรกฎาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

21 มิ.ย. 62

การดำเนินการจัดสร้างลานเวียนเทียนพระใหญ่

เป็นการจัดสร้างลานเวียนเทียนให้สมบูรณ์ จากที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

15 พ.ค. 62

เสาพญาครุฑหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะ

เสาพญาครุฑหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะ ที่มีอยู่ที่นี่แห่งเดียวในโลกตัวแลกติดตั้งแล้วเสร็จแล้ว (จากทั้งหมด 32 ตนเมื่อแล้วเสร็จ)

25 ม.ค. 62

มอบสิ่งของเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจเพื่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เอกรัฐหลีเส็น เป็นตัวแทนรับมอบของเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจเพื่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนจากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 จังหวัดภูเก็ตในงานสวดพระอภิธรรม พระสงฆ์ที่ มรณภาพ จากเหตุก่อการร้ายที่ผ่านมา

5 ม.ค. 62

รวบรวมสิ่งของยังชีพสู่พี่น้องผู้ประสบภัยพายุปาบึก

ด้วยความร่วมมือในการจัดบรรจุจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง และจัดนำส่งโดยขบวนรถของมูลนิธิ จนถึงมือผู้ประสพภัย

22 พ.ย. 61

ขอเชิญเข้าร่วม บรรพชาอุปสมบท โครงการ 'บวชพระเพื่อพ่อ'

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 ขอเชิญเข้าร่วม บรรพชาอุปสมบท โครงการ 'บวชพระเพื่อพ่อ'

1 พ.ย. 61

ถวายผ้าไตร 15 ชุด

ถวายผ้าไตร 15 ชุด เพื่อนำไปบวชที่จังหวัดพังงา พระอาจารย์ดวงดี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

20 ต.ค. 61

โครงการบวชเนกขัมมะประจำปี

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะประจำปี เมื่อวันที่ 20-27 ตุลาคม 2561

13 ต.ค. 61

พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและพลตำรวจจัตวา บุญมี แสงคำโยง อธิบดี กรมจเรกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(พระใหญ่เมืองภูเก็ต)พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคเงินซื้อหินอ่อนเพื่องานประดับองค์พระและบันไดทางขึ้นองค์พระใหญ่ด้วยความศรัทธา

10 ต.ค. 61

ปรับปรุงถนน

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงถนน เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสักการะ บูชาพระใหญ่เมืองภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี

10 ต.ค. 61

ถวายมื้อเพลแด่ภิกษุณี

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้นี้มีโอกาสถวายมื้อเพลแด่ภิกษุณีจากประเทศเวียตนาม ที่ขึ้นมานมัสการพระใหญ่

9 ต.ค. 61

โครงการถือศีลกินผักเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18

วันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ต้องขังสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยทั้งชายและหญิง จำนวน 200 คน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต การปลูกฝังทัศนะที่ดี และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงการพัฒนาพฤตินิสัย แผนยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม

27 ก.ย. 61

พิธีเปิดและส่งมอบห้องปฏิบัติดนตรีไทยโรงเรียนบ้านฉลอง

วันที่ 27 กันยายน 2561 พิธีเปิดและส่งมอบห้องปฏิบัติดนตรีไทยโรงเรียนบ้านฉลอง โดยมูลนิธิเป็นผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงจนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

10 ส.ค. 61

ส่งมอบสิ่งของรับบริจาคเพื่อส่งมอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ส่งมอบสิ่งของรับบริจาคของศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

27 ก.ค. 61

ชาวบ้านหมู่บ้านละม้าย มาปฏิบัติธรรมและทัศนะศึกษา

วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ชาวบ้านหมู่บ้านละม้าย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 34 ท่าน มาปฏิบัติธรรมและทัศนะศึกษา ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต)

15 มิ.ย. 61

ส่งตัวแทนไปเยี่ยมเยียนชาวมุสลิม จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 พระภิกษุสงฆ์ และคณะ เดินทางไปเป็นตัวแทนมอบผ้าโสร่งหญิง – ชายกับผู้สูงอายุ จำนวน 50 ผืน และได้แสดงความยินดีในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ

28 พ.ค. 61

บริจาคเก้าอี้แก่โรงเรียนบ้านฉลอง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บริจาคเก้าอี้ 100 ตัวพร้อมสื่อการเรียนแก่โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต

27 พ.ค. 61

โครงการ 'ปลูกป่า 4 ภาค ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา' ครั้งที่ 4

อาทิตย์ 27-28 พฤษภาคม 2561

23 พ.ค. 61

ร่วมบริจาคเงิน 63,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ร่วมบริจาคเงิน 63,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

18 พ.ค. 61

คณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบอินทผลัมให้ชาวไทยมุสลิม

คณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45 (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) มอบอินทผลัมให้แก่ชาวไทยมุสลิมในวันละศีลอดเดือน 'รอมฎอน' โดยมีพ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.เกาะยาวเป็นตัวแทนเป็นผู้นำไปมอบให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม