ยอดปลีศาลหลักเมือง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางวันดี วุ่นซิ้ว ภริยา เดินทางมาทำพิธีอัญเชิญยอดปลีคอนกรีต สูง 194 ซม.ขึ้นประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมืองภูเก็ต โดยมีนายอำเภอถลาง โยธาธิการจังหวัด ผอ.จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดร่วมพิธี ในการนี้นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผู้สนับสนุนการก่อสร้าง นำเจริญพระพุทธมนต์เข้าสู่พิธีในเวลา 9:55 นาฬิกา ประจวบกับพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือท้องฟ้าในช่วงเวลานั้น

ยอดปลีศาลหลักเมือง ยอดปลีศาลหลักเมือง ยอดปลีศาลหลักเมือง ยอดปลีศาลหลักเมือง ยอดปลีศาลหลักเมือง ยอดปลีศาลหลักเมือง

ย้อนกลับ