แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


10 ต.ค. 63

กฐิน ‘63

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมนี้ มีพระเถรานุเถระ ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในภูเก็ตและต่างจังหวัดมาร่วมอย่างอบอุ่น โดยพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองและเจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส นำพระสงฆ์ 3 รูปซึ่งรับอาราธนาไปจำพรรษายังนราธิวาสในโครงการ‘จากพระใหญ่สู่ชายแดนใต้’มาร่วมพิธี สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี สำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง ตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ฯลฯ ในภาคบ่าย ยังมีการติดตั้งเศียรนาคหินอ่อนแกะสลักเศียรที่ 3 ณ บันไดแก้ว บันได เงิน บันไดทอง ก่อนหมู่สงฆ์และผู้ร่วมงานจะเคลื่อนขบวนไปร่วมประกอบพิธีสุดท้าย ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ)

14 ส.ค. 63

รู้จักศาลเยาวชน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดรถบริการรับส่งนักเรียนจำนวน 35 คน จากโรงเรียนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ไปทัศนศึกษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและชมนิทรรศการของศาลฯ

14 ส.ค. 63

ปลูกไม้วันแม่

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลฯ และคณะเยาวชนที่ต้องคดี จัดกิจกรรมปลูกหน่อต้นสัก จำนวน 12 ต้น และโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นหมากกว่า 100 เมล็ดด้วยการยิงง่ามหนังสติ๊ก เพื่อปลูกสำนึกรักษ์ธรรมชาติอย่างรื่นรมย์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ให้การต้อนรับ