แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


28 พ.ย. 63

บวชพระประจำปี ‘63

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(วัดะตะ) จัดบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2563 จำนวน 15 รูป พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เจ้าคณะตำบลฉลอง เป็นพระอุปัชฌาย์ ปลงผมนาคโดยพระสงฆ์และญาติโยม ณ ลานเวียนเทียน พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) แล้วเคลื่อนขบวนจากเขานาคเกิดไปทำพิธีบวช ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม ทั้งนี้ พระนวกะจะพำนักเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจนถึงการลาสิกขา วันที่ 12 ธันวาคม 2563

31 ต.ค. 63

ออกพรรษาพม่ามอญ

วันลอยกระทงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันออกพรรษาของชาวพม่าและมอญซึ่งมีศรัทธาเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา วันนี้พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดจึงหนาแน่นไปด้วยเพื่อนชาวพม่าและมอญที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแต่งกายสวยงามขึ้นมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ตทำบุญตามประเพณีเช่นทุกปีที่ผ่านมา
อนึ่ง ประเพณีลอยกระทงได้สืบทอดปฏิบัติกันมาในหมู่ประเทศภูมิภาคอุษาคเนย์อันได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชาด้วย ทั้งนี้ อินเดียซึ่งก็มีประเพณีลอยกระทงมาช้านานและอาจเป็นต้นทางส่งผ่านมายังอุษาคเนย์ของเรา แตกต่างกันที่คติความเชื่อและกำหนดเวลา

10 ต.ค. 63

กฐิน ‘63

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมนี้ มีพระเถรานุเถระ ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในภูเก็ตและต่างจังหวัดมาร่วมอย่างอบอุ่น โดยพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลองและเจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส นำพระสงฆ์ 3 รูปซึ่งรับอาราธนาไปจำพรรษายังนราธิวาสในโครงการ‘จากพระใหญ่สู่ชายแดนใต้’มาร่วมพิธี สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี สำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง ตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ฯลฯ ในภาคบ่าย ยังมีการติดตั้งเศียรนาคหินอ่อนแกะสลักเศียรที่ 3 ณ บันไดแก้ว บันได เงิน บันไดทอง ก่อนหมู่สงฆ์และผู้ร่วมงานจะเคลื่อนขบวนไปร่วมประกอบพิธีสุดท้าย ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ)