แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


14 ส.ค. 63

รู้จักศาลเยาวชน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดรถบริการรับส่งนักเรียนจำนวน 35 คน จากโรงเรียนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ไปทัศนศึกษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและชมนิทรรศการของศาลฯ

14 ส.ค. 63

ปลูกไม้วันแม่

เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลฯ และคณะเยาวชนที่ต้องคดี จัดกิจกรรมปลูกหน่อต้นสัก จำนวน 12 ต้น และโปรยเมล็ดพันธุ์ต้นหมากกว่า 100 เมล็ดด้วยการยิงง่ามหนังสติ๊ก เพื่อปลูกสำนึกรักษ์ธรรมชาติอย่างรื่นรมย์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ให้การต้อนรับ

10 ส.ค. 63

ถวายไตรจีวร

กองพันทหารปืนใหญ่ฯ ที่ 2 ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ถวายไตรจีวรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมโชค เสาร์ศรีอ่อน ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส ประสานการรับไตรจีวรและบาตรจำนวน 10 ชุดจากมูลนิธิฯ เพื่อมอบแก่พุทธบริษัทในจังหวัด