แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


30 ก.ค. 63

ยอดปลีศาลหลักเมือง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางวันดี วุ่นซิ้ว ภริยา เดินทางมาทำพิธีอัญเชิญยอดปลีคอนกรีต สูง 194 ซม.ขึ้นประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมืองภูเก็ต โดยมีนายอำเภอถลาง โยธาธิการจังหวัด ผอ.จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดร่วมพิธี ในการนี้นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผู้สนับสนุนการก่อสร้าง นำเจริญพระพุทธมนต์เข้าสู่พิธีในเวลา 9:55 นาฬิกา ประจวบกับพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือท้องฟ้าในช่วงเวลานั้น

14 ก.ค. 63

ธรรมทาน

สุพจน์ นักพิณพาทย์ กรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) นำหนังสือพุทธธรรม (โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-ป.อ.ปยุตฺโต) วารสารแสงพระธรรม (8 ฉบับ) และหนังสือสารคดีและธรรมะต่างๆของมูลนิธิฯ รวม 14 เล่ม จำนวน 5 ชุด ไปมอบให้พ.อ.หญิง จิตฤดี บุญไพจิตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ ตามที่แจ้งความประสงค์มา เพื่อแจกจ่ายยังหน่วยต่างๆต่อไป

10 ก.ค. 63

ณ ถ้ำพระญานาคราช

พระอาจารย์วิเชียร สุทฺธิญาโณ (82 ปี 20 พรรษา) เจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำพระญานาคราช ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด พังงา ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างเมรุชั่วคราวเพื่องานฌาปนกิจวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ โดยพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ถวายปัจจัยร่วมสร้าง 20,000 บาท